Skip to content

Човекът “слон” най-често …

- подготвен е за вашето посещение, не бърза, организиран е и точен
- добре организира времето си и е систематичен
- обикновено не споделя лични чувства и мисли
- обръща внимание на детайлите, логичен, прецизен, внимателно обмисля въпросите си. Ориентиран е към фактите, детайлите и доказателствата и ако не е напълно удовлетворен с представеното му с голяма неохота ще подходи към взимане на решение
- търси прецеденти или политика, която да бъде в подкрепа на решенията или действията му
- вяло, кратко, вероятно дори нервно ръкостискане
- много изискан, подреден, почти безличен офис. Бюрото му обикновено е чисто
- всичко е стегнато и точно подредено, систематизирано и организирано в система, която работи
- носи консервативно, изискано, елегантно бизнес облекло
- много учтив, коректен и дипломатичен
- стреми се да избягва контакт с очите, особено в агресивна или враждебна ситуация; изглежда така сякаш има плъзгащ се или избягващ поглед
- внимава в изразяването на чувства посредством жестове или физиономии/израз на лицето и поради тази причина може да изглежда безизразен или студен
- може да се изсмее нервно, да се изкашля или да направи пауза, за да си даде време за размисъл, или да се опита да омекоти потенциално заядливо изявление или въпрос. Обикновено заема отбранителна позиция, когато се почувства заплашен. Може да отстъпи от позицията си, за да избегне конфликт, но ако/когато е сигурен, че е прав цитира факти/политики/правила и е авторитарен