Skip to content

Как да предсказваш като интерпретираш лицето на човек?

Как да предсказваш като интерпретираш лицето на човек? (оригинал на текста)

Автор: Пола Хауорт, психиатър
(Paula Haworth)

Физиогномика или Антропозоманика е система за предсказване, посредством която за характера на човека и за неговия темперамент може да се съди по това как изглежда лицето му. Твърди се, че лицето на човек отразява духа на този човек и интерпретирането на лицето на даден човек би разкрило истинската му личност.

Изкуството да се чете по човешкото лице води началото си от преди повече от 3200 години от династията Chou. Книгата “The simple guide to face reading “, написана по време на династията Sung е все още основният източник на информация в Азия, където физиогномиката е много по-популярна от гадаенето по линиите на човешката ръка. Аристотел официално признава практиката, докато Хипократ вярвал също, че лицето на човек може да разкрие и бъдеща болест.

Повечето психиатри, както и масовата публика продължават да използват физиогномиката по един или друг начин, за да четат по лицата на хората, с които се срещат.

Уморено и вяло лице обикновено ракрива, че индивидът е притеснен или твърде напрегнат. Лъчезарно лице изразява чувството на позитивизъм към нещата от живота, като е много вероятно любовният или служебният живот на тези хора да е процъфтяващ.

Всеизвестно е, че хората, които избягват директния поглед в очи са нечестни или имат нещо, което искат да скрият. Да се съди по начина, по който изглежда човек е доста често срещано и често доста точно. Така например “той/тя има честно лице”. Въпреки че наследяваме основните си черти, личният ни живот и опит също добавя доста към чертите на лицата ни. В Япония се практикува Нинсо и то включва формата, контура, чертите на лицето, очите и косата, както и пигментацията.

Твърди се, че хора с кръгли лица са оптимисти, общителни, имат влияние върху собствените си чувства и емоции и силен морал. Имат добри бизнес умения, но са склонни да се обръщат към други хора за помощ в началото на проектите, по които работят.

Хората с квадратни лица имат склонност към практичност и бързо схващат бизнес и концептуални идеи. Твърди се, че са добри лидери и са упорити по рождение.

Хората с овални лица има способностите присъщи както на тези с квадратни, така и на тези с кръгли лица. Те имат морален инстинкт, добри бизнес умения и прагматично отношение, което ги води до успех.

Триъгълното лице говори за хора, които лесно се отегчават, имат аналитично мислене, винаги търсят, анализират, задават си въпроси, но често се чувстват некомфортно в ежедневни ситуации и сред много хора.

Физиогномиката разделя лицето на 3 части. Първата е челото, втората Средно лице (около носа) и третата е Долната част на лицето. Ако трите части са сравнително еднакви по големина това означава, че това е личност, която в действията си се ръководи от чувствата и сърцето. Ако средната част е доминираща това означава капацитет за издръжливост, разум и прагматично отношение към живота. Човек с доминираща долна част на лицето обикновено изпитва трудности в изразяването на чувствата и емоциите си и може да има склонност към пресметливост и хладно отношение.

Други аспекти на лицето също се взимат под внимание. Така например дългите и непрекъснати линии на челото могат да показват честност, неравните линии - желание за пътуване, грубите и резки линии - предстояща промяна.

Носът също е важен. Когато носът сочи нагоре това показва приятелски настроен и общителен човек, а когато носът сочи надолу това е носът на консервативен и капризен човек. Размера на ноздрите също могат да изиграят важна роля. Например големите ноздри показват силен характер, а малките показват несигурност и идеализъм.

Основните харакетристики според брадичката се определят в зависимост от формата и ширината на брадичката. Предполага се, че широка брадичка обозначава решителност, умствена и физическа сила, човек, на който може да се разчита. Тясна брадичка може да показва интровертен, пасивен човек, който се подчинява.

Големите очни ябълки показват бъдещо богатство и амбициозна личност, докато малките - човек, който е неуверен или срамежлив.

Уши, които са малки в горната част, но големи в долната, говорят за буден човек с добра памет. В Япония уши, които са разположени по-надолу са знак за благородство.

Гъстите вежди показват силна, доминираща личност, докато тънките вежди показват човек, който има високи изисквания или е капризен. Нежно извитите вежди свидетелстват за спокоен и балансиран човек, докато аркоподобните вежди показват хора, които имат склонност да задават въпроси и да поставят под съмнение.

Устата също казва много за човека. Извитата нагоре уста показва добър темперамет, докато когато извивките сочат надолу това може да бъде знак за нещастен човек. Голямата уста показва екстравагантност, а малката стиснат, капризен човек, някой на който трудно може да се угоди.

Автор: Пола Хауорт, психиатър
(Paula Haworth)