Skip to content

Последното писмо, което изпратих на friends.bg и на което не получих отговор

From: Valentina Gateva
Date: June 21, 2007 1:21:39 PM GMT+03:00
To: “FRIENDS.bg”
Cc: web@btv.bg, office@gtvbg.tv
Subject: Re: Re: friends.bg, btv.friends.bg i gtv.friends.bg

Здравейте,

Благодаря за отговора ви на изпратеното от мен писмо. Вниманието ви все пак означава, че не сте безразлични.

Въпреки това с вашия отговор вие не отговаряте на нито един от поставените ви въпроси, а именно:

- защо след като в общите си условия сте си оставили вратичка да ги променяте без да уведомите потребителите си не сте включили поне няколко промени?

Би следвало да информирате потребителя, че friends.bg вече е достъпен от други уеб адрес (брандирани секции), че работите съвместно с 2 медии и че възнамерявате да започнете да работите и с другите такива, че профилите на потребителите са достъпни от всички събдомейни и че важат и там. Не мисля, че това ще е толкова трудно за вас и освен това няма да изглежда като някакъв тип нарушение и злоупотреба срещу потребителите. Така при регистрация те ще приемат тези условия, а всички регистрирани ще трябва да се примирят с тях.

Това което реално сте направили е скрито за потребителя и в този смисъл създава впечатление за нарушение и злоупотреба. Промотирането на брандираната секции на bTV в bTV новините каза на потребители ето това “bTV има нова секция в уеб сайта си, която ви позволява да общувате с лицата на bTV и да създавате връзки и контакти.” При това промотиране (както вие го наричате) нито едно от горните неща не става ясно, както не става ясно, че friends.bg има нещо общо и че базата данни е една и съща.

Фактът, че не съм с познанията на обикновен интернет потребител и сама мога да се досетя за тези неща не означава, че са известни по някакъв начин на вашите потребители.

- с какво гарантирате на потребителите си, че няма да пуснете събдомейн и съответно още един интерфейс към уеб сайта friends.bg от адрес от типа porno.friends.bg?

Вашият отговор е в посока “радваме се, че сте оценили нашата инициатива и искаме да ви увериим, че ние активно търсим партньорства с други телевизии и медии”. Моето мнение съвсем не беше позитивно тъй като нищо не гарантира на вашите потребители до къде бихте стигнали във вашите преговори и през какви събдомейни и интерфейси ще предложите достъп до базата данни.

Вярно е, че потребители могат да не влизат през другите уеб адреси и да не бъдат облъчвани с рекламите там (благодарим ви за простото решение, което ни давате в този случай), но те нямат избора техния профил да не си вижда от друг уеб адрес, ако не искат той да се вижда. И в този смисъл ако предоставите достъп от уеб адрес, който ще бъде злепоставящ за някой потребител той няма никакъв избор дали профилът му да се вижда или не от този конкретен уеб адрес, защото управлението на профила е еднакво за всички уеб адреси.

- не е ли маркетингова целта, която преследвате както от гледна точка на friends.bg, така и от гледна точка на двете телевизии, с които работите в момента?

За мен целите ви могат да бъдат единствено маркетингови - популяризиране на friends.bg, bTV и GTV. Реализиране на по-голям приход от банерни рекламни кампании.

- след като целите са маркетингови не нарушавате ли общите си условия?

Вие не сте предоставили пряк достъп до базата данни, но сте се възползвате от тази база данни за постигане на маркетингови цели и реално сте “отдали” потребителската информация за постигане на маркетингови цели.

Освен тези въпроси бих искала да задам още един. Според общите ви условия потребителят може да изтрие профила си от friends.bg (а съответно и от другите поддомейни) като изпрати от личния си профил писмо до администратора с молба профилът му да бъде изтрит. Вече две такива писма бяха изпратени от моя профил до администратора и за съжаление профилът ми продължава да съществува във вашите уеб сайтове. Единственото, което успях да направя е да изтрия цялата информация от профила си, за да не бъде видима.

Това за мен е поредното нарушение на вашите общи условия.

- могат ли потребителите ви да разчитат, че поне част от тези общи условия ще бъдат спазвани от вас?

Много благодаря за отговора ви още веднъж, но за мен той реално не съдържа никакви отговори. Видимо е единствено, че вие сте гордни от това което friends.bg е постигнал и от вашит бъдещи планове за него.