Skip to content

Писмото ми до friends.bg

>—– Original Message —–
>From: “Valentina Gateva”
>To:
>Cc: ;
>Sent: Tuesday, June 19, 2007 11:29 PM
>Subject: friends.bg, btv.friends.bg i gtv.friends.bg

>
>
>> Драги ми членове на екипа на friends.bg,
>>
>> Пиша ви, за да изразя възмущението си от неправомерното отношение, което
>сте проявили спрямо информацията на всички потребители във friends.bg.
>>
>> Според вашите общи условия, с които потребителите ви, както и аз, се
>съгласяват по време на регистрация става ясно, че ние сме длъжни:
>> “………(б) предоставената от Вас по време и след регистрация информация
>е коректна и пълна………”
>> а вие твърдите, че
>> “Защитата на личните данни са основен приоритет за FRIENDS.bg. FRIENDS.bg
>се придържа към следните принципи:

>> (а) FRIENDS.bg се задължава да не разкрива, отдава или продава Вашата
>лична информация на трети страни с маркетингови цели
>> (б) FRIENDS.bg се задължава да не разкрива Вашата лична информация пред
>други потребители, без Вашето изрично съгласие”.

>>

>> Освен всички останали красоти и добре подредени думи в тези условия няма
>нищо друго, което да ни задължава да търпим вашата наглост.

>> Във вашите общи условия никъде не се споменава, че имате право да
>използвате базата данни с потребителска информация (която изисквате да е
>коректна и пълна) с цел създаване на подсайтове през поддомейни и че
>потребителските профили ще бъдат валидни за повече от един сайт.

>>
>> Без съгласието на вашите потребители и най-вече без дори да ги уведомите
>вие сте създали следните уеб сайтове www.btv.friends.bg и
>www.gtv.friends.bg, а може би и други сайтове, за които не ми е известно.
>Базата с данните в трите уеб сайта www.friends.bg, www.btv.friends.bg и
>www.gtv.friends.bg
е една и съща и потребителските профили, потребителски
>имена и пароли важат и за трите уеб сайта. Това никъде не е упоменато във
>вашите общи условия.

>> Вие сте безспорни собственици на домейните, поддомейнте, програмният код и
>функционалността за създаване на такъв тип сайтове за запознанства, но не
>сте собственици и няма да бъдете собственици на потребителската информация в
>тези сайтове. Нищо не ви дава право да ползвате една и съща база и да
>предоставяте достъп до нея от различни уеб адреси. Това е неправомерно
>използване на личностна информация.

>> От друга страна като сте започнали защо не направте “porno.friends.bg”,
>убедена съм, че ще бъде много печеливш.

>>
>> Трудно е да се повярва, че уважавана медия като bTV е допуснала участието
>си в подобни действия и че в крайна сметка е въвлечена и GTV. Освен това с
>това нарушавате едно от малкото неща, с които се обвързвате, а именно да не
>използвате потребителската информация за маркетингови цели. Не е ли
>маркетингова цел популяризиране на марката и името, което както bTV така и
>GTV безспорно ще постигнат като използват уеб сайт за запонанства с техните
>екипи и то не случаен уеб сайт, а такъв, който вече има не малка база с
>потребители и доста посещения?

>>
>> Може би сте разчитали, че потребителите няма да разберат вашата наглост?
>> Потребителите на сайтове като вашия достатъчно много си плащат гледайки
>всички реклами, които въртите, за да се възползвате от информацията им и да
>я предоставяте през други адреси, където да пускате още и още реклами.

>>
>> Убедена съм, че както сте можели да направите управлението на банерните
>позиции в трите уеб сайта да е независимо едно от друго, така сте можели и
>да направите 3 независими уеб сайта с три независими бази и да избегнете
>злоупотребата.

>>
>> Аз, както и всички потребители на friends.bg очаквам да направите нещо
>РАЗУМНО и да компенсирате злоупотребата си.

>>
>> Копие от това писмо е изпратено и до bTV и GTV. В случай, че няма
>адекватна реакция от ваша страна писмто ще бъде разпратено и до много други
>медии, които, съм убедена, ще му обърнат подобаващо внимание.