Skip to content

Македонско девойче

[Am]Македонско девойче

[Dm]китка шаре[Am]на

[Am]во градина гледано

[E]дар подаре[Am]но.

Припев:

[Am]Дали и[Dm]ма на [G]овой бели [Am]свет

[Dm]по-убаво [Am]девойче [E]от македон[Am]че

[Am]нема, [Dm]нема, [G]неке се ро[Am]ди

[Dm]по-убаво [Am]девойче [E]от македон[Am]че.

Кога песна запее

славей надпее

кога оро заиграй

сърце надигра.

Кога коса разплете

како коприна,

лична си и по-лична

от самодива.

Не звезди по-лични от твоите очи

нокем да са на небо

ден ке раздени.