Skip to content

Има ли законова сила GPL?

След като се поровичках в интернет и почетох из разните Open source сайтове ето какви неща изнамерих.

Какво да направя, ако установя възможно нарушение на GPL лиценза?

Преди всичко трябва да го докладвате. Първо трябва да проверите фактите по най-добрия възможен начин. След това трябва да се уведоми издателя или носителя/притежателя на авторското право върху софтуера, който се покрива/предпазва с GPL лиценза. Ако това е FSF (Free Software Foundation) следва да изпратите мейл до license-violation@gnu.org. Възможно е също този, който поддържа програмата да е и притежател на авторското право или поне със сигурност може да ви каже как да се свържете с носителя на правата - ако това е случая можете да докладвате на поддържащите софтуера.

Ако смятате, че има нарушение на GPL (или на LGPL, GFDL) FSF съветва за следното. Преди всичко е необходимо да проверите поне няколко пъти всички факти:

* версията на програмата съдържа ли копие на лиценза?
* ясно ли е посочено, кой софтуер е лизенциран под GPL? Там където е посочено, че софтуера е лицензиран под GPL има ли информация, която може да подведе, създавайки впечатлението, че някаква част от суфтуера е защитена от GPL, когато всъщност тя не е защитена от този лиценз?
* Изходния код на софтуера включен ли е в съответната версия, която според вас е защитена от лиценза?
* Включена ли е писмена оферта за изходния код само с binaries версия на софтуера?
* Предоставеният изходен код пълен ли е или е така проектиран, че да има връзка с други модули, които не са със свободен изходен код или иначе казано платени?

Ако след проверката на горните обстоятелства се окаже, че има реално нарушение това което трябва да направите е да си запишете всички подробсноти внимателно:

* точното име на продукта (софтуера)
* името на човека или организацията, която го разпространява
* адрес на електронна поща, пощенски адрес и телефонен номер (а) за контакт с разпространителя на софтуера
* точно име на пакета, чийто лиценз е нарушен
* описание как точно или с какво точно е нарушен лиценза

- включена ли е бележка за авторско право на притежателя/носителя на авторското право?
- изходният код изобщо ли не е предоставен/наличен?
- писмената оферта за изходния код, ако такава е предоставена, само уеб сайта и/или FTP адрес за download на кода ли предоставя?
- включено ли е копие от самия лиценз във версията/пакета?
- само част от изходният код е наличен, но не и целия? Ако ед така, то тогава какво части от изходният код липсват?

Колкото повече информация имате от посочената по-горе (а тя не изчерпва всички варианти и възможности), толкова по-лесно ще е за носителя на авторското право да проследи и провери съответния въпрос.

След като съберете всички детайли трябва да изпратите точен отчет до притежателя/носителя на авторското право на пакета/версията на софтуера, с която е нарушен лиценза. Само носителя на авторското право е оторизиран да предприеме действия, за да наложи/изиска спазването на лиценза.

Ако носител на правото е FSF отчетът следва да се изпрати до license-violation@fsf.org.

FSF разглежда жалби и отчети за нарушение на всички GPL лицензи в случаите, когато става дума за код, чието авторско право е нейно. Тя също оказва помощ на автори, които биха искали да защитят нарушените си по GPL лиценза права, но те са тези, които трябва да инициират защитата. Именно затова е важно първо да се установи кой е притежателя на авторското право преди да се изпрати отчет/жалба за нарушение на лиценза.

Има изградена организация, която се занимава с искове за нарушени права GPL лицензи. Информацията предоставена на уеб сайта gpl-violations.org й обаче дава отговори само на някои въпроси. В Германия реално е проведено и спечелено дело за нарушение на GPL лиценз, но доколко това би могло да се случи в България не смея да си мисля.

Постарах се да преведа най-често задаваните към тази организация въпроси и отговори, които могат да ви помогнат, но личното ми мнение е, че ако ще лицензирате нещо под GPL първо добре се запознайте с лиценза, намерете начин да накарте тези, които ще използват продукта ви също да се запознаят с него и внимавайте за злоупотреби.

Ето и някои Практически примери

- GPL изисква да разпространявате изходния код само ако разпространявате бинарни версии

GPL всъщност не задължава носителите на авторските права да правят каквото и да е с кода, за да го притежават, използват или да го модифицират самостоятелно. Изискването за разпространение на кода е валидно в случаите, когато той бива “разпространяван” на трети страни. Ако кодът се пази само за употреба от този който го модифицира не се налагат изисквания за неговото разкриване и разпространение. GPL автоматично се анулира, като лиценз предоставящ някакви права, в случаите, когато има нарушение на лиценза, но носителите на авторските права на работи, лицензирани под GPL има свободата и правото да договарят подобни/различни/други условия с авторите на производни работи. Двойното лицензиране става все по-популярно. Неговият смисъл се изразява в следното - софтуер лицензиран под GPL може да бъде предоставен и под друг лиценз за собственост и пълни авторски права срещу определена такса, като така позволява на други да създават производни работи без да ги лицензират под GPL. Именно това е и бизнес моделът на MySQL AB.

- всеки може да взима такса за копия на софтуер лицензиран под GPL

GPL изрично разрешава да се удържа такса за продажба на GPL лицензиран софтуер или да се удържа такса за даунлоуд на такъв софтуер. Покупката в сравнение с даунлоуда може да се окаже по-смислена от гледна точка на удобство, но тя не променя правата или задълженията според GPL нито на купувача, нито на производителя. Всъщност лицензите, които позволяват само не-комерсиална дистрибуция са автоматично несъвместими с GPL.
- не GPL лицензиран софтуер и не-свободен софтуер могат да се разработват с GPL инструменти

Програмата трябва да бъде GPL, само ако включва GPL изходен код или е свързана с GPL библиотека. Позволено е да се съставя комерсиален софтуер като се използва GNU Compiler Collection.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*