Skip to content

Лицензи за софтуер с отворен код, GNU GPL

Софтуерните лицензи за софтуер с отворен код предоставят права на потребители, които в други случаи те не биха имали заради защита от закона за авторското право. Те включват права за употреба, модификация и разпространение. Съществуват няколко лицензии за OSS, които са одобрении от Open Source Definition. Най-познатия и широко разпространен пример е GNU (General Public License) или Общ Публичен Лиценз. Докато OS (open source) представя начина, по който недвусмислено да се направи кода на даден софтуер публично достъпен, то лицензите на софтуерите с отворен код позволяват на авторите да регулират много внимателно достъпа до софтуера.

Лицензите за софтуера с отворен код определят привилегиите /предимствата и ограниченията, които трябва да спазва лицензиращият, за да използва, модифицира или разпространява софтуер с отворен код. Софтуерните продукти с отворен код включват продукти, чийто код е публична собственост и продукти, които се разпространяват под лиценз за софтуер с отворен код.

Като примери за такива лицензи могат да се посочат Лиценз за Apache, BSD, GNU, Общ Публичен Лиценз (General Public License - GPL), По-малък GNU Общ Публичен лиценз, MIT Лиценз, Eclipse Публичен Лиценз и Mozilla Публичен Лиценз.

Gnu Public License (GPL) – GNU GPL е типичният лиценз за свободен софтуер. Той използва изключително интелигентно закона за авторското право, за да принуди хора, които разработват модификация на софтуер с отворен код или софтуер, който е свързан със свободен софтуер да пуснат съответната модификация или софтуер под GPL. Този лиценз често се определя като „вирусен”. GNU/Linux, Emacs и OpenACS са примери за софтуер лицензиран под GNU GPL.

Lesser Gnu Public License (LGPL) – този лиценз е по-малко ограничаващa версия на GNU GPL. Преди е бил наричан Library GPL (за библиотеки) и е бил използван за софтуер с отворен код за библиотеки.

BSD Copyright License: Това е един от последно разработените лицензи. Той позволява на потребителя в общи линии да прави каквото поиска с изходния код, като единствено изискване е да публикува документа за отказване/прехвърляне на правата и бележка, че това е бил BSD продукт. По-голямата част от BSD софтуертите (FreeBSD, OpenBSD и NetBSD) използват лицензи подобни на този.

Apache Software License: Този лиценз се използва за Apache софтуери и е много подобен на BSD лиценза Има 2 допълнителни уговорки: 1) че името Apache не може да се появи върху името на продукта без одобрението на Apache Фондацията и 2) името Apache или Фондация Apache не може да се използва за препоръчване на продукта без изиричното позволение на Фондацията. Apache уеб сървър, ANT и Tomcat са лицензирани под този лиценз.

Mozilla Public License (MPL): Подобен е в известна степен на GPL, но по-малко ограничаващ. Той изисква всички модификации (ако продуктът е официално пуснат) да бъдат включени във версията за разпространение на продукта или да са налични за даунлоуд под MPL лиценза за период от 1 година или 6 месеца в зависимост от ситуацията. Лиценза дискутира и Интелектуалната Собственост и отбелязва, че ако модификации на продукта влизат в конфликт с права върху Интелектуална Собтвеност то това трябва да бъде посочено и отбелязано. Уеб браузъра и мейл клиента Mozilla са публикувани под този лиценз.

Съществува превод на български на GNU General Public Licence. Това е неофициален превод на Общото Право на Обществено Ползване ГНУ (GNU General Public License - GNU GPL). Той не е публикуван от Фондацията за Свободни програми и не е законно основание за условията на разпространение на програмите който използват Общото Право на Обществено Ползване ГНУ - само оригиналният английски текст е такова основание. Целта на превода е да помогне на говорещите български език да разберат Общото Право на Обществено Ползване ГНУ по добре.

На кратко GNU GPL разглежда:

Какво означава програма/произведение, която е Open source и какво означава тя да е лицензирана под GNU. Когато дадена програма е свободна и лицензирана под GNU основното право и задължение е следното: „Правата за ползване на повечето програмни продукти са създадени така, че да Ви отнемат свободата да ги обменяте или променяте. Общото Право на Обществено Ползване ГНУ е предназначено да гарантира Вашата свобода да обменяте или променяте свободните програми - както и да гарантира, че програмите са свободни за всички потребители.”

Друг основен акцент в GNU е, че създателят или разпространителят на софтуера или този, който е използвал кода му, за да модифицира дадения софтуер не носи отговорност за щети нанесени от софтуера, данните, използвани с него или каквато и да било отговорност дори, ако самият създател ясно е съзнавал какви щети може да причини софтуера. Всеки, който желае може да предоставя гаранция за работата на софтуера срещу заплащане, но тя не се покрива от GNU, а от предоставящият гаранцията.

Open source софтуерът според GNU може да се разпространява и срещу заплащане.
Всеки, който създава, модифицира или разпространява софтуер с отворен код е длъжен да предостави на носител или за изтегляне код на софтуера така че той да е достъпен за всеки, който има интерес.

При промяна на даден софтуер с отворен код модифицираната част трябва да съдържа текст, който посочва каква е модификацията, кой и кога я е направил.

Всеки софтуер с отворен код трябва на ясно и видно място да съдържа обозначение, че е свободен за достъп, кой е неговият автор или разпространител, под какъв open source лиценз се разпространява, че авторът или разпространителят не носят гаранция за софтуера, както и данни за контакт (обикновено електронна поща).

Линкове за някои по-любознателни:

UNESCO, Free Software Licenses

Free Software Foundation, Licenses

Open Source Armenia: Open Source Licensing

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*