Skip to content

Лъв, слон, маймуна или делфин - разпозна ли се? (2)

Тип поведение Слон (Аналитичен стил, ориентиран към обмисляне)

Как се държи Слона с другите около него?

Това са хора, възприемани като индивиди живеещи живота си според факти, принципи, логика, постоянство и последователност. В очите на другите тези хора изглеждат така сякаш им липсва ентусиазъм или студени и независими. Но въпреки че ги възприемат като хладни и независими, те всъщност могат да бъдат много сговорчиви и да оказват съдействие в действията си, стига да им се предостави свобода сами да организират усилията си.

Слоновете са твърде внимателни по отношение на приятелските си взаимоотношения и тяхното задълбочаване, изразяване на топлина във взаимоотношенията и първоначално ги интересува повече това как нещата могат да се случат без лични чувства. Хората и приятелството могат да са изключително важни за тези хора, но при първоначални контакти може да не изглежда така. Фактите и логиката имат много по-голямо значение.

Хората с аналитичен стил следват принципите на “покажи ми” тип поведение. Те са склонни да поставят под съмнение силата и начините за действие, докато не определят логиката и последователността, която се следва при употребата на силата. След като веднъж разпознаят и определят по какъв начин силата може да се използва систематично за постигане на поставени цели, те започват да намират начини, по които да я използват и дори започват да я прилагат заедно с другите си усилия.

Как Слона използва времето си?

Въпреки че отстрани изглежда, че се движат бавно, те използват времето си обмислено и дисциплинирано. Тези хора се интересуват от факти и предпочитат да обмислят информацията спокойно, според общоприетия начин и да избягват прескачане от едно на друго и безвкусието. Тъй като обичат да преглеждат информацията и фактите бавно, систематично и точно, често се фокусират върху миналото, за да намерят посока за бъдещето и обичат да работят по предварително определен и подреден график.

Как Слона взима решение?

Взимат решенията си на база на факти и избягват рисковете. Търсят доказателства в подкрепа на своите решения и за да установят до колко взимат правилно решение. Доказателството трябва да е солидно, осезаемо, практично и реалистично - не просто нечие лично мнение. Имат нужда да получат уверение, че всяко решение взето днес ще остане валидно и стабилно в бъдеще. Поради необходимостта да “бъдат прави” хората с аналитичен тип поведение подхождат внимателно и предпазливо при взимане на решение. Отстрани може да изглежда, че са крайно ангажирани с детайлите и организацията, но веднъж вземат ли решение, то обикновено е трайно.

Тип поведение Делфин (Приятелски стил, ориентиран към взаимоотношенията)

Как се държи Делфина с другите около него?

Хора, които поставят висок приоритет на приятелството, близки взаимоотношения и кооперативното поведение, имат тип поведение Делфин. Именно това е причината, поради която Делфините придават радост, топлина и свежест на социалните ситуации. Народни обичаи, религиозни или семейни традиции и дори сантименталността могат да уловят вниманието им. Хората с този тип поведение интерпретират света на лична основа и често влагат чувства при взаимоотношенията си с другите. Често спекулират по отношение на “кой направи какво с кого и защо”. Търсят лични мотиви в действията на другите.

Делфините се опитват да постигат целите си чрез хората. Поради това проявяват разбиране и взаимно уважение, а не сила и авторитет. Парадоксално, но Делфините приемат чужд авторитет и власт, ако съответния човек е приятелски настроен и проявява разбиране. Властта над други хора не е важна за тях, но за сметка на това за тях е важно да бъдат приемани от другите.

Как Делфина използва времето си?

Движат се бавно по задачите си и са недисциплинирани при използване на времето си. Основната причина за това е, че имат нужда от време, в което да споделят личните си цели и чувства с други хора. Фокусират се върху това какво се случва в момента и по какъв начин действията на другите могат да им повлияят. В някои случаи да разговарят и да се социализират е толкова важно за тях, че им е трудно да се съсредоточат отново върху това, което трябва да свършат.

Как Делфина взима решение?

Хората с приятелски тип поведение бавно или с огромна неохота си променят мнението за неща, които имат лично значение за тях. Често се придържат към познатото и онова, с което са свикнали и което им е удобно. Имат склонност да избягват дейности, предполагащи риск и нещо непознато - особено рискове, които включват лични взаимоотношения. Разчитат и използват мнението на другите при взимане на решения и искат другите да има предоставят гаранции, че всяко решение, което вземат ще бъде свързано с минимален риск и ще донесе обещаните ползи. Необходимостта да се чувстват сигурни, когато взимат решение имат най-голям приоритет за тях. Следователно един от сигурните начини да се сблъскате с такъв човек е като го уверите и му предоставите гаранции, а след това не изпълните обещаното.

Сега след като сме наясно кой какво или какви животинки има у себе си е интересно как да се държим едни с други. Consulteam са обърнали вниамание и на това, но всяко нещо с времето си :)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*