Skip to content

Лъв, слон, маймуна или делфин - разпозна ли се?

Ако все още не сте познали себе си в някой от стиловете поведение ето и съответствието на типовете поведение според отговорите от теста:

А - делфин
Б - лъв
В - слон
Г - маймуна

Трябва да съберете точките за всяка буква, за да прецените кой е вашият тип поведение. Ако си спомняте трябваше да подреждате отгворите на всеки въпрос като им слагате оценка от 1 до 4, за да отбележите до колко съответстват на вашите реакции и разбирания. Именно 1, 2, 3 и 4 са точките, които сега трябва да събирате. Може да се каже, че даден тип поведение е типичен за вас ако сте събрали над 20 точки за него. След като отговорите на теста ще получите таблица подобна на тази:

А - делфин А - общо 25
Б - лъв Б - общо 19
В - слон В - общо 22
Г - маймуна Г - общо 30

Максималният сборът на точките за всички букви е 96 (А+Б+В+Г).

Съвсем нормално е повече от един тип поведение да е типично за вас. В горният пример човекът най-често проявява поведение Маймуна, след това Делфин, Слон и най-нетипично е за него да се държи като Лъв.

В предния пост писах как най-често се проявява даден тип поведение. Ето малко повече детайли по типовe Лъв и Маймуна, а след време и за Слон и Делфин.

Лъвски тип поведение (Движещ стил, ориентиран към действие)

Как се държи Лъва с другите около него?

Индивиди, чиито цялостен модел на поведение създава впечатление, че знаят какво искат, накъде отиват и как да стигнат там бързо, имат доминиращ Лъвски стил на поведение. Всъщност “нека да свършим работата сега и да я свършим по моя начин” е подходящо мото за хора с Движещ стил на поведение. Тъй като действията, които предприема Лъва изглеждат ориентирани преди всичко към резултата, отколкото към хората и това те да се чувстват добре, то хора с Лъвски стил често изглеждат не особено общителни, хладни, независими и конкуриращи се в отношенията си към другите. Те обикновено инициират действия и дейности и техните действия са точно определени. Въпреки това техните лични мотиви за действията, които предприемат не винаги са ясни, тъй като те рядко чувстват необходимост да споделят личните си мотиви и чувства. Именно това е причината, поради която повечето хора имат чувството, че не познават Лъва на лична основа. Когато се обсъждат други хора Лъвовете демонстрират поведение, което предполага, че те са се научили как да работят с другите, само защото това е необходимо за постигане на целите им, а не защото им е приятно общуването с хората. Но също така те могат да бъдат много приятни, дори чаровни, когато нещата се случват по техния начин.

Как Лъва използва времето си?

Хора с движещо поведение имат склонност да се фокусират върху настоящето. Отговорите им са бързи, ефективни и точно в целта. В случай на неочаквана/незабавна ситуация обикновено реагират бързо и не мислят много за миналото или бъдещото. Работят най-лесно с хора, които могат да следват бързото им темпо. Колкото повече поведението на даден човек се отдалечава от целта на Лъва, толкова по-неуморим става той в опитите си да комуникира с този човек. Поради склонността си да бъдат нетърпеливи, индивиди с движещо поведение обикновено свършват работата си прибързано и понякога е необходимо работата да се свърши отново.

Как Лъва взима решение?

Те винаги взимат решенията си сами, търсят сила и власт и не обичат да им се казва какво да правят или какво да не правят. Обикновено са бързи, когато изразяват заключенията си за неща, които ги засягат и когато се натъкнат на пречка към преследваната цел, ще се опитат да контролират ситуацията и да заобиколят пречката чрез сила. Обикновено позовават решенията си на факти и данни. Склонни са да поемат рискове. Предпочитат да им се представят варианти, от които могат да избират, а не крайни решения.

Тип поведение Маймуна (Изразителен стил, интуитивно ориентиран)

Как се държи Маймуната с другите около нея?

Хората с тип поведение Маймуна обикновено изглеждат комуникативни, топли, лесно достъпни и конкуретно способни. Занимават другите около себе си със собствените си чувства и мисли. Техните действия намекват, че това което искат е другите да им бъдат приятели, но в ролята на последователи и хора подкрепящи личните им мечти, а не като конкуренти. Според Маймуната политиката и властта са важни неща, защото тя се опитва да си спечели лично уважение сред останалите и да намери последователи на собствените си каузи. За хората с поведение тип Маймуна взаимоотношенията с другите хора наистина имат значение, но за техните колеги и партнъори тези взаимоотноешния често изглеждат повърхностни и краткотрайни.

Как Маймуната използва времето си?

Обикновено изглежда, че прекарват голяма част от времето си и инвестират голяма част от усилията си в това да се придвижват бързо в преследването на някаква мечта, постижима в бъдещето. Обикновено действат бързо, но не са особено дисциплинирани в използване на времето си. Тъй като са фокусирани върху бъдещето не отделят особено внимание на практическите детайли в настоящето. Могат лесно да променят посоката, в която се движат и действат, и изглеждат нетърпеливи да намерят най-впечатляващата страна на нещата в момента за себе си и за другите. Прескачайки от един въпрос към друг често забравят да обърнат внимание на спецификите, като кой, защо, какво и как. Променливостта е типична за този стил на поведение.

Как Маймуната взима решение?

Обикновено поемат риск при взимането на решение и базират решенията си на лично мнение - тяхното собствени или това на други хора. Мнението на хора, които Маймуната счита за важни, известни, именити и преуспели, значат за нея много повече при взимане на решение, отколкото всички факти и логика, които някой може да й представи. Хората с изразителен тип на поведение обикновено имат много повече творчески и креативни идеи в сравнение с хора, проявяващи някой от другите типове поведение. Много лесно правят грешки, тай като базират решенията си на мнения, идеи и интуиция, отколкото на факти. Хора с този тип поведение очакват специални, непосредствени и екстра стимули, награди и др. за тяхното желание да поемат рискове и да се движат бързо напред. Това да бъдат уважавани от другите и да имат престиж често е търсения стимул за техните действия.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*