Skip to content

OpenOffice - офис пакет

open officeOpenOffice.org като офиспакет съдържа следните модули:

  • Writer (текстова обработка и HTML редактор);
  • Calc (електронни таблици);
  • Draw (модул за рисуване на векторна графика);
  • Impress (презентации);
  • Math (редактор на формули);
  • Модул за работа с бази от данни

разпространение в момента:
Глобано 62,500,000
Испания 1,500,000
Индия 3,500,000
Индия 3,500,000

В България става все по-разпространен. сайт

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*