Skip to content

Open Workbench - функционалност за планиране и управление/администриране на проекти

openworkbenchOpen Workbench e Windows базирано десктоп приложение, което предоставя стабилна функционалност за планиране и управление/администриране на проекти и което може да бъде разпространявано безплатно в предприятието.

Това е инструмент, който поддържа необходимите функционалности за планиране и управление на проектите. Придържа се и поддържа всички основни функционалности за управление на проекти и същевременно представя информацията по интуитивен начин. Десетки хиляди потребители по цял свят използват Open Workbench да планират и изпълняват сложни проекти. Функционалностите, които предлага покриват тези, които предоставя познатия ни Microsoft Office Project.

Всички проекти преминават през серия от задачи (или етапи) през цикъла си на развитие. Open Workbench позволява на мениджърите:

  • да съставят категоризирани структури със задачи „дете” и „родител”;
  • да задават кои са основните задачи на конкретен проект;
  • определят времеви граници за изпълнение на задачите, като задават определни зависимости, които биха забавили изпълнението на задачите;
  • да назначават ресурси за изпълнението на задачите;
  • да планират работата, която трябва да се извърши по дадена задача за определен период от време;
  • да правят допълнителни нагласи по плана на проекта след започване на проекта и работата по него;
  • да правят връзка между главни проекти и подпроекти и да разпределят ресурсите между тях, както и да провеждат анализ на реализираната печалба.

сайт

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*