Skip to content

dotProject - система за управление на проекти

dotproject

dotProject

Характеристики на системата са: управление на потребителите, базирана на електронната поща система за сигнализиране и регистриране на проблеми, администриране на клиентите/компаниите, свързани с проектите, списък на проектите, йерархично представяне на задачите по даден проект, архив на файловете по проектите, адресна книга, календар, форум за дискусии, настройки на правата за достъп на потребителите до системата.

Стандартните модули на системата са:

- модул списък с клиенти/компании – позволява поддържане на списък с компании и лица за контакт, с които се ръководят проектите или с които се осъществява връзка по проектите. За всяко лице или компания могат да се въведат пълни данни за контакт (телефони, адреси и др.);
- модул проекти/задачи – служи за създаване и въвеждане на проектите и задачите;
- календар – позволява управление на събитията свързани със задачите;
- администрация на системата и потребителите – използва се за конфигурация на системата и на базата с потребителите й; в системата могат да влизат, да създават проекти, да получават назначения по задачи или др. само регистрирани като нейни потребители лица
- модул файлове – служи за администрация на файловет свързани с проектите; позволява ъплоуд, преглед на документи и др.;
- форум – за създаване на форуми за дискусия, които могат да са свързани с проектите или да имат отношение към работата на организацията;
- модул ресурси – служи за управление на ресурси различни от човешките и свързването им към проектите;
- модул за съобщения и сигнализация – използва се събиране на съобщения за проблеми, грешки, въпроси за обсъждане или решаване и за свързването им с конкретен проект;

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*