Skip to content

Месмеризъм (животински магнетизъм), екстрасенс, хипноза

Всички сме чували тези понятия с изключение на първото и знаем за какво става въпрос, но едва ли знаем, че става дума за едно и също нещо.

Животинският магнетизъм е способността на всеки човек да лекува ближния си с „естествен флуид“. Всеки човек излъчва такива „флуиди“ и посредством „магнетични пасове“ може да зарежда тялото на друг човек. Това е свойството, което притежават всички живи организми постоянно да пораждат електромагнитни вълни, чиято интензивност зависи от биологичната им природа. Магнетизмът включва също и намесата в тези електромагнитни вълни, за да бъдат те хармонизирани и биологическата система приведена в спокойно състояние. Днес с магнетизма свързваме и го отнасяме към хипнотизаторите (магнетизаторите), лечители и екстрасенси, които нямат медицинско образование.

Фридрих Антон Месмер или Франц Месмер, е германски лечител, открил и практически използвал през 18 век човешките флуиди, които той нарича животински магнетизъм. Някои го считат и за родоначалник на съвременната хипноза и косвено на психоанализата. В чест на Месмер този тип лечение се нарича месмеризъм Той е бил много популярен във Франция по време на откриването му, но в последствие е бил забранен като метод на лечение, защото скептиците за успеха на този метод били твърде много.

Не знам дали приемате на сериозно магнетизма и екстрасенсите и възможностите им да лекуват, но като става дума за флуиди мисля, че всички ще се съгласим, че химията между хората и магнетичното привличане ги има.

И не че има пряка вързка с темата, но ето тук има инструкции как да се справите с монитор, който е пострадал от магнитно влияние.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*