Skip to content

Audacity - редактиране на аудио файлове

AudacityAudacity е FOSS софтуер за редактиране на аудио файлове и позволява запис на звуци, просвирване на звуци, импорт и експорт на файлове в разнообразни формати. Може да се използва за редактиране на аудио, миксиране на аудио парчета или прилагане на ефекти към аудио парчетата. Този софтуер би бил полезен при необходимост от дигитализиране на аудио или запис на мултимедийно учебно съдържание. Работи под повечето Unix системи (включително GNU/Linux) и Windows.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*