Skip to content

OpenCourseWork - система за управление на знаението

OpenCourseWork

Университета Станфорд е разработил своя собствена система за управление на знаението наречена CourseWork. Използва я от Януари 2002г. в целия кампус, за да предостави уеб сайтове с инструкции. Тя бързо започва да се използва от всички факултети като поддържа повече от 400 курса с повече от 12000 потребители до лятото на 2003г. Тя е пусната като софтуер с отворен код, за да предостави на академичните институции нелицензиран и отворен достъп до гъвкава, достъпна система за управление на знанието. Позволява на институтите да интегрират техните уеб сайтове за различни предмети/курсове с други системи като Системи за студентска информация, Системи за управление на библиотеки и други специфични за обучение инфраструктурни системи. Инструментите в CourseWork могат да бъдат къстамизирани, за да могат да посрещнат нуждите на определена институция и интерфейса може да се модифицира, за да съответства на уеб сайта на самата институция.

Основни характеристики по раздели на системата:

Основна страница на Курса – инструктурите могат да слагат кратко описание на техния курс, както и да обявяват местата и часовете за срещи, какво ще включват отделните часове, кои ще бъдат инструктурите. Преподавателите, които са разработили собствени уеб страници описващи техния курс могат лесно да слагат връзки от началната страница към други страници.

Съобщения – тази страница е предназначена за обявяване на съобщения. Преподавателите могат да изберат дали да обявят съобщенито само пред част от курса, пред няколко части или пред целия клас. Съобщенията също така могат да се изпращат по електронната поща към студентите, както и да се извеждат на уеб сайта.

Конспект – с помощта на този инструмент преподавателите могат да наберат или да копират конспекта с теми на курса в уеб сайта, за да бъде достъпен за студентите. Възможно е също да бъде качен файл с конспекта без значение от формата му. Конспекта може да бъде променян по всяко време. Студентите имат възможност да го преглеждат в раздела за конспекта или да свалят всички качени файлове, както и да ги принтират.
Разписание – инструктурите могат въведат списък с всички теми и четива за лекциите, лабораторните занятия или дискусионни сесии в каталога на уеб сайта, който се студентите могат да преглеждат на седмична база. Разписанието има директни линкове към онлайн ресурси. Студентите имат възможност да отпечатат пълния или седмичния каталог.
Материали за курса – тук се извеждат линкове към материали, библиография на курса и студентите могат да преглеждат всички онлайн материали по курса. Възможно е филтриране на всички материали в списъка по заглавие, формат на файла и тематична област. Списъкът с материли може да се организира по тематични категории. Преподавателите могат както да качват материали, които са запазени в самия уеб сайт, така и да посочват линкове към външни сайтове и материали в уеб.

Задачи – пореподавателите могат да създават списък с проблеми, които студентите трябва да решат, да възлагат задачи, да поставят въпросници и тестове. Студентите от своя страна могат да качват готовите курсови работи директно в Интернет. Тестовете с въпроси тип много отговори, сред които само един верен биват автоматично оценявани след попълване, а резултатите от всички дурги курсови работи и задачи се извеждат, за да улеснят оценяването. CourseWork управлява времето за задаване на курсови работи и събиране на разработките. Този модул управлява и изпращането на резултатите до студентите.

Оценки – тази базова студентска книжка автоматично извежда точките за онлайн задачите и пресмята окончателните оценки на студентите. Оценките могат да се свалят от уеб сайта за анализ или за по-сложни пресмятания с таблична или статистическа програма.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*