Skip to content

eZ publish-система за управление на уеб съдържанието (CMS – content management

ezpublish

eZ publish

Успехът на всеки уеб сайт се крие в неговата актуалност. За да бъде поддържан актуален неговото съдържание трябва да се администрира от програмисти. Тъй като рядко в дадена организация има програмисти системите за управление на съдържанието позволяват на хора, които нямат съответните познания да редактират и обновяват уеб сайтовете. Именно затова всеки уеб сайт има нужда от такава система.

eZ publish е водеща CMS, която е инсталирана 150 000 пъти и се ползва с доверието на много организации. Тя дава контрол върху съдържанието – създаване, поддържане, сортиране, съхранение на документи, файлове и изображения. Възможно е публикуването им във формат, канал или медия според предпочитанията.

Функционалност за уеб публикуване
Системата има административен уеб интерфейс, през който се извършват различните процеси и който е уеб базиран. Самият достъп до системата се управлява от ролева система – различни роли за достъп, които предоставят различни права за четене, редактиране, публикуване на съдържание. Няма поставени ограничения по отношение на обема съдържание за публикуване или броя потребители на системата. Възможно е също редактиране на съдържанието директно от публичната част на уеб сайта.

Процесът на публикуване се състои се от три основни стъпки – навигация из съдържанието, създаване на съдържанието, публикуване и навигация.
Съдържанието в eZ publish е организирано в дървовидна структура.

Навигация из съдържанието - посредством настройките за достъп се определя и кой потребител до каква част от съдържанието има достъп, може да навигира и да поддържа. Възможно е да се навигира и през последно достъпваните страници, по които сте работили, което прави процеса на работа по-бърз и лесен или да се използва търсене измежду създадените страници за по-бързо откриване. eZ publish позволява едно и също съдържание да се копира и публикува на различни места.

Създаване и редактиране на съдържание- след като изберете местоположението на съдържанието лесно можете да добавяте ново такова или да редактирате съществуващото. Някои от стандартните функционалности при редактирането включват: контрол върху версията на текста и възможност за връщане към по-стара версия, поддържане на кошче на изтритото от вас, задаване на бъдещо публикуване или сваляне от публичност, управление на превода, чернови на текстовете, преглед на създаденото, вмъкване на свързани обекти, автоматично оразмеряване на избражението, проверка на линкове, които може да не са написани правилно. В системата има и вграден редактор на HTML тагове, които разботи като Word лентата с инструменти за форматиране на текста.

Работен процес - публикуването на съдържание става с един клик на мишката като е възможно да публикувате текста веднага (ако имате права за това)или да инициирате работен процес. Ако инициирате работен процес това означава, че изпращате текста за преглед към следващия човек в йерархията за одобрение, който има по-големи права от вас. Различните права за достъп в eZ publish дават възможност да се конфигурира работния процес според нуждите на съответната организация – процесът на одобрение може да е само от една стъпка или да включва последователност от стъпки, които предполагат участие на сътрудници, преводачи и редактори.

Шаблони и дизайн
След създаване на съдържанието шаблоните за дизайн и CSS кода определят начина, по който ще се представи съдържанието в публичната част.
eZ publish поддържа използването на различни дизайн шаблони за едно и също съдържание, което е публикувано на различни места в уеб сайта (пример за това е: списък със заглавията на новините на начална страница на уеб сайта и пълния текст на същите новини в раздел новини). И тъй като самото съдържание е отделено от дизайна самият дизайн в последствие може много лесно да се промени без това да повлияе на съдържанието. eZ publish поддържа и .pdf експорт на съдържание за разпечатване.

Поддържани типове съдържание
eZ publish поддържа модел на съдържание, който позволява използването на почти всеки тип съдържание, мултимедия и типове документи. Отвореният код позволява разширяване на функционалността така че системата да поддържа спeциален тип съдържане според вашите нужди. Стандартни типове съдържание, които се поддържат включват: текст, статии, новини, информационни страници, папки, продукти, коментари, каталог с връзки, мултимедия (всички стандартни формати изображения като JPEG и GIF; поддържа също видео, Quicktime, MS медиа плейър, флаш), аудио, документи (MS office документи в Word, Excel и Powerpoint; .pdf, Open Office, други).

Други поддържани от eZ publish функционалности
eZ publish включва и други функционалности свързани с публикуването като форум, галерия, блог, база данни с контакти, анкети, „изпрати на приятел”, предпечатен преглед, нотификация, форма за обратна връзка, бюлетин.

eZ publish поддържа WYSIWYG (what you see is what you get – получаваш това, което виждаш) редактор или още HTML редактор.

Фото Галерия – системата предлага и фото галерия, която обаче е модул, който се инсталира допълнително.

Уеб базирано стилово/шаблонно редактиране - eZ publish предоставя уеб базиран мениджър на стиловете и шаблоните, който позволява да редактирате стиловете за оформление на страниците, както и самите дизайн шаблони. За по-напреднали потребители подобна редакция е възможна и директно от файловата система.

Електронна търговия
eZ publish третира електронната търговия като естествена част от управлението на съдържанието. Системата има вградени силни инструменти за електронна търговия, които дават възможност аз продажба на стоки, информация и услуги.

Поддръжа се обикновен уеб магазин, както и по-сложна версия на уеб магазин. В по-сложния тип магазин е възможно изграждане на интегрирани решения с къстамизирани списъци от продукти, канали за разплащане и поддръжка на хиляди продукти.

Списък на някои от функционалности включени в електронния магазин на eZ publish: продуктов каталог, пазарска кошница, вградено търсене, работа с ДДС, работа с отстъпки, потребителски профил, регистрация и поддръжка на профила на потребителя, форма за контакти, информационни страници, интерфейс за канали за разплащане, преглед на продукти, новини за продуктите и компанията, списък с поръчки, статистики за магазина, поддръжка на доставки.

Уеб сайтът на БНТ е разработен като е използвана eZ publish.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*