Skip to content

Moodle - система за управление на курсове

MoodleMoodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модулна обектно-ориентирана динамична среда за обучение) е система за управление на курсове – продукт с отворен код, който е създаден, за да подпомогне преподавателите да създават ефективни общности за онлайн обучение. Според статистиките на Moodle в момента са регистрирани 17568 уеб сайта за обучение, 690518 курса, 6984784 потребители и 1209525 учители. Системата може да се инсталира на всеки компютър, на който може да се използва PHP и да поддържа SQL база данни, както и да се използва под Windows, Mac, Linux.

Тя има множество модули за различни функции и характеристики.

Цялостен дизайн

- много подходяща за курсове, които се ръководят изцяло онлайн, както и за допълнително извънкласно обучение
- използва браузър базиран интерфейс
- лесно може да се инсталира на платформа по избор, която поддържа PHP и изисква само една база данни
- поставено е ударение върху висока степен на сигурност
Управление на създадения сайт
- plug –in “темите” позволяват къстамизация на сайта
- plug –in модули могат да бъдат интегрирани към базовата инсталирана система Moodle
- съществуват plug –in езикови пакети, които позволяват пълна локализация независимо от езика
- програмният код е написан на PHP и е лицензиран под GNU GPL, което позволява модификации, за да обслужва по-специфини нужди, ако това е необходимо;

Управление на потребителите

- Moodle поддържа набор от механизми за потвърждение автентичността на потребителя, които позволяват интеграция със съществуващите системи;
- всеки потребител има нужда само от един акаунт за целия сървър ;
- на преподавателите могат да се предоставят права за редактиране, както и да им се отнемат така че да не могат да променят курса (приложимо е при преподаватели, които са временно наети и др.) ;
- като предпазна мярка преподавателите могат да добавят „ключ за записване” за курса, за да ограничат достъпа на потребители, които не са студенти;

Управление на курса

- може да се избира формат на курса – по седмица, по тема или дискусионно ориентиран формат;
- гъвкав списък от курсови дейности, които са достъпни през разнообразни модули – форуми, дневници, тестове, ресурси, избор на курсове, изследвания, задачи и курсови работи, чатове и семинари;
- всички оценки от форуми, дневници, тестове и курсови работи могат да се преглеждат и свалят в табличен формат;
- Moodle поддържа лог на потребители и проследяване на посещаемостта за всеки един студент с помощта на отчети за активност;
- преподавателите могат да дефинират собствен скали, които да се използват за оценяване;

Moodle поддържа и следните функционалности - могат да се създават разнообразни типове въпроси за тестове – въпроси с повече от един верен отговор, въпроси с кратки отговори, въпроси с отговори тип правилно/грешно и въпроси изискващи попълване на празни места в отговора или даден текст. Възможно е автоматично оценяване на тестовете и изпращане на информация към студентите, която да обяснява отговорите на въпросите. Въпросите могат да се разбъркват, за да попречат на студентите да обменят информация за отговорите и да мамят. Също така мога да се поставят ограничения за това колко пъти един студент може да се явява на теста. Всички оценки на задачите и курсовите работи, както и на тестовете могат да се преглеждат, както и да се свалят за по-нататъшна обработка, ако такава е необходима.

Moodle позволява изграждане на форуми за улесняване взаимодействието и обмяната на информация между студентите по отношение на конкретен курс с опция да получават по електронната поща копие от отговорите по дадена тема. Системата поддържа и чат функция за моментна комуникация и дискусии. Чат сесиите могат да се съхраняват и да да бъдат преглежадни по-късно както от студентите, така и от преподавателите.
Трудно е да се обхванат абсолютно всички възможности на системата и тук съм посочила най-харатерните и често употребяваните.

Някои примери за използване на Moodle:
Електронно обучение на ВТУ “Тодор Каблешков”

ИнтелектИ ООД
Демократи за Силна България – СОФИЯ (този е от по-забавните примери)

2 Comments

 1. Antoaneta Anguelova wrote:

  Здравейте,

  Да знаете къде мога да намеря подробни и разбираеми инструкции как да инсталирам moodle, нещо като за идиоти (тоест мен :))

  Saturday, August 22, 2009 at 11:25 am | Permalink
 2. vavalu wrote:

  Здравей,

  Аз самата не съм програмист и обикновено като инсталирам open source също търся прости инструкции. Тези не са от най-простите, но мисля, че ще ти свършат работа. Няма как да е по-просто, защото самия Moodle си има доста функционалности.

  - Инсталиране на Moodle - http://www.efpinternational.org/elearning/lang/bg/docs/install.html

  - Инсталиране на Apache, MySQL и PHP - http://cvs.moodle.org/lang/bg_utf8/docs/installamp.html?view=co - при повечето хостинг услуги тези са вече инсталирани :), но не знам ти какво ползваш

  - Installing Moodle - http://docs.moodle.org/en/Installing_Moodle

  Saturday, August 22, 2009 at 1:06 pm | Permalink

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*