Skip to content

MIT OpenCourseWare - място за свободно и отворено електронно

opencoursewareПрез Април 2001г. МТИ (Масачузетския Технологичен Институт) обявява началото на проекта OpenCourseWare(OCW). С този проект се цели да се направи общодостъпен курсов материал използван в над 2000 курса, които се преподават в МТИ. Според проекта те следва да бъдат изложени онлайн и самообучаващи се от цял свят да имат достъп до тях без никакви ограничения. До Май 2004г. материалите от 700 курса от почти всички академични дисциплини са публикувани на OCW уеб сайта, а от Август 2005г. са налични 1435 курса.

Педагози от цял свят могат да използват курсовите материали като база за развитие на учебната програма в техните институции. Студентите могат да ги използват за самообучение или като допълнителен материал за курсовете, които посещават. За момента в проекта са включени само чужди университети и по-голямата част от материалите са на английски език. Наличието на подобно хранилище на образователни материали може да стимулира иновациите в преподаването и да доведе до други усилия насочени към сътрудничество.

Този проект не е свързан с предоставяне на образование от МТИ нито е инициатива за дистанционно обучение. Материалите в OpenCourseWare са лицензирани под Creative Commons License с възможности за приписване, не-търговска употреба, не-производно използване и споделяне на база същите условия.

По-конкретно OpenCourseWare е място за свободно и отворено електронно публикуване на висококачествени образователни материали, които са организирани под формата на курсове.

OpenCourseWare е консорциум, в който си сътрудничат повече от 100 висши учебни институции и асоциирани организации от цял свят, създавайки обхватно тяло от отворено образователно съдържание, което почива на принципа на споделянето. Мисията на консорциума е да подпомогне образователния прогрес и да предостави на хората по цял свят възможности чрез използването на opencourseware.

За да участват в дейностите на консорциума институциите трябва да допринесът към публикуването, като под името на институцията публикуват материали от поне 10 курса във формат одобрен при дефиницията на opencourseware. Право на участие в консорциума имат също и институции, които не публикуват материали, но които съдействат за постигането на целите на консориума чрез други дейности (превод, разпространение на филиали).

Членове на консорциума са институции от 14 държави – Австрия, Канада, Китай, Франция, Япония, Саудитска Арабия, Южна Африка, Испания и Португалия, Тайланд, Великобритания, САЩ, Венецуела, Виетнам, присъединени организации. Педагози и учащи по цял свят извличат полза от достъпа до OpenCourseWare (OCW) и университетите участващи в OCW консорциума вярват, че предоставянето на глобален достъп до знанието се свързва фундаментално с тяхната институционална мисия.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*