Skip to content

Други типове софтуер свързани със свободния софтуер

Freeware е защитен с авторско право компютърен софтуер, който може да се използва без да се заплаща такса за неопределен период от време в сравнение с shareware, при който потребителят е задължен да заплати (примерно след изтичане на някакъв пробен период).
Единственият критерий един софтуер да бъде класифициран като freeware е той да може да се използва за неограничен период от време без такса. Лиценза за софтуера може да налага други ограничения от типа на: за лична употреба, за индивидуална употреба, да се употребява за идеални цели, за нетърговска употреба, академична употреба или др. Съществуват софтуери, които се класифицират като freeware и които имат ограничено разпространение – могат да бъдат свалени само от определен сайт и не могат да бъдат разпространявани.

Съществуват множество вариации на freeware моделът. Това е „чадъров термин”, който включва различни софтуери, които промотират използването на други и служат предимно за тяхната популяризация, предлагат се на много ниска цена (под формата на crippleware)и adware.

Freeware се различава от free software (свободен софтуер) поради различните значения на думата „свободен”. Freeware е гратис, както “безплатна бира” и се свързва с нулева цена. За разлика от свободния софтуер, който се описва като свободен в „свобода на словото” и се свързва със свободата да изучаваш, променяш, копираш, разпространяваш, споделяш и използваш софтуера независимо за какво. Въпреки това много програми са както freeware, така и свободен софтуер. Те могат да се използват за нулева стойност, предоставят програмния код и се разпространяват с разрешение като за свободен софтуер. Този тип софтуер преимуществено се нарича свободен софтуер, за да се избегне объркването с freeware, който обикновено не може да се придобие заедно с изходния код и в този смисъл е лицензен софтуер.

Adware е всеки софтуерен пакет с единствената цел да може да изпълни предназначението си автоматично след като бъде инсталиран на компютъра. Не трябва да се бърка с подпомагащия рекламата софтуер, който не е злонамерен, но извежда реклами в рамките на същия прозорец на програмата в момента на ползването й.

Adware е софтуер, който се интегрира или се предлага в пакет с дадена програма. От програмистка гледна точка това е начин да се възстановят разходите за програмиране и в някои случаи може да позволи програмата да се предостави на потребителя безплатно или на по-ниска цена. Прихода от реклама може да мотивира программиста да продължи да пише, поддържа и повишава качеството на софтуерния продукт.

Някои типове adware са също и shareware и терминът може да се използва да се разграничават разликите между различните типове на shareware софтуер. Това което разграничава adware от друг shareware е, че той основно се използва за подпомагане на рекламата. На потребителите може да се предостави възможността да платят за „регистрирано” или „лицензирано” копие, за да се освободят от рекламите.

Shareware е маркетингов метод за комерсиален софтуер, при който предварително се разпространява версия за тестване на продукта без да се изисква заплащане, както при лицензния софтуер. Shareware софтуерът обикновено може да се получи безплатно като се свали от Интернет или като се закупи със списание, заедно с което се продава. Потребителят пробно използва програмата и поради тази причина shareware още е познат като „опитай преди да купиш”, демо софтуер (demoware), пробен софтуер (trialware) и др. Самата програма обикновено се придружава с молба за плащане и лиценза за разпространение на софтуера обикновено също включва плащане. Заплащането обикновено се изисква след като след инсталацията измине определен период от време.

Общото между софтуера с отворен код и shareware е,че и двата могат да бъдат придобити и използвани без заплащане. Обикновено shareware се различава от OSS по това, че молба за доброволно заплащане на такса за продукта се прави в самия продукт и по това, че програмният код на shareware програмите обикновено не е достъпен по начин, по който да позволява на други да разработват допълнения към програмата и да я модифицират. Въпреки тази традиция някои автори на софтуер с отворен код молят за доброволни дарения макар че не се поставя изискване за това.

Понякога заплащането на таксата и получаването на парола предоставя достъп до по-широк набор от характеристики, документация и поддръжка. В някои случаи безплатното използване на софтуера е ограничено по време или като набор от характеристики – в който случай софтуерът разговорно се нарича „осъкатен (crippleware)”. Много от shareware продуктите не изискват заплащането на такса, а само адрес за електронна поща, така че доставчика да може да използва този адрес за собствени цели.

Groupware се определя като „компютърно базирани системи, които поддържат групи хора ангажирани в обща задача (или цел) и които предлагат интерфейс към споделена среда”. Познати са още като софтуер за сътрудничество. Стоят в основата на компютърно поддържаната работа на взаимно сътрудничество.
Такива софтуерни системи като поща, календар, чат, wiki принадлежат към тази категория. Приложимо е правилото, че колкото повече такъв софтуер се използва от хората, толкова по-ценен става той.

По-общия термин „социален софтуер” се отнася до системи, които се използват извън работното място (онлайн услуги за срещи, обществени мрежи).
Groupware може да се раздели на три категории в зависимост от нивото на което работят инструментите за сътрудничество и взаимодействие, конферентна връзка и координация и управление на сътрудничеството.

Електронни средства за комуникация – изпращат писма, файлове, данни или документи между хората и следователно улесняват споделянето на информация. Като примери могат да се посочат: електронна поща, чат клиенти за моментна комуникация, факс, гласова поща, уеб публикуване.

Електронни средства за конферентна връзка – също подпомагат споделянето на информация, но по по-интерактивен начин. Като примери могат да се посочат: интернет форуми, чатове, телефония, видео конференция, data conferencing (компютрите са свързани в мрежа и споделят обща дъска за постване на съобщения), споделяне на приложения, системи за електронни срещи.

Инструменти за управление на сътрудничеството – улесняват и управляват груповите дейности. Примери са: електронни календари, системи за управление на проекти, системи за последователно планиране на работата, външни мрежи, социални софтуерни системи. Те могат да бъдат както уеб базирани, така и десктоп базирани.

One Trackback/Pingback

  1. […] Freeware - Трудно може да се обясни freeware тъй като няма ясно обяснена и общоприета дефиниция. Най-често това наименование се употребява за пакети, които позволяват разпространение, но не позволяват модификация и техния изходен код не е свободно достъпен. Тези пакети не са свободен софтуер и не се отнасят до свободен софтуер. […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*